Masonwabe Educare Centre 2006

Verblijf bij Ecolabel Projects van 20 augustus tot 1 sept 2011

Township in Kaapstad, juli 2006
Masonwabe Educare Centre staat in blauwe letters op het grijze muurtje voor het bewuste gebouwtje geschilderd. Het mag de naam Centre eigenlijk niet dragen. Een heel eenvoudig, grijs, stenen gebouw in een township in Kaapstad. In het gebouw is een kinderopvang gevestigd voor kinderen van 0 – 6 jaar. Hier brengen werkende ouders/moeders hun kinderen naar toe voor de dagopvang.

Het zijn de “gelukkigen”, die werk hebben. Het werkloosheidspercentage in de townships ligt zo rond de 60%, dubbel zo hoog als in de rest van Zuid-Afrika. Bob Lohr, onze contactpersoon én reisgids neemt ons mee naar Masonwabe en stelt ons voor aan Florence, die het centrum beheert.

Florence heeft vroeger voor Bob en zijn vrouw Ingrid gewerkt, toen zij o.a. een restaurant runden. Florence is later haar eigen weg gegaan en runt nu als een soort roeping de opvang van kinderen uit deze township. Zij heeft een officiële vergunning voor de opvang van 30 kinderen. Als we het gebouw binnenlopen zitten in de eerste ruimte zo’n 25 kinderen. Aan de muur hangen door kinderen gemaakte tekeningen en ook een schema met erop vermeld het dagprogramma. Als het goed is, is het nu etenstijd. En in een aangrenzend keukentje wordt inderdaad eten bereid: rijst met een soort pindasaus. Een paar vrouwen zijn hier bezig. Ze werken als vrijwilligers. Verder heeft Florence een betaalde leidster in dienst.

Tegenover de keuken is een andere ruimte. Tot onze verbazing tellen we hier ruim 40 (!!) kinderen, die allemaal netjes op een stoel of zittend op de grond zitten te wachten. Een paar kinderen slapen op de grond onder een dekentje. Verderop in het gebouw is nog een kamertje waar 8 baby’s liggen te slapen. De laatste kamer in het gebouw is voor de staf. Dit is tevens het kamertje waar Florence en haar dochter wonen.

Als we Bob confronteren met het aantal kinderen (bijna drie keer zo veel als waarvoor vergunning is) geeft hij aan dat dat nu ook het probleem is. Florence wil graag uitbreiden door een verdieping op het gebouw te zetten. De middelen daarvoor ontbreken echter. Wel zijn net de benodigde vergunningen binnen. FfA belooft te helpen om de uitbreiding mogelijk te maken. Want kinderopvang is een noodzaak om die ouder die werk hebben of krijgen, ook met een gerust hart aan het werk te laten gaan. Voor hun kinderen wordt immers op een goede en verantwoorde manier gezorgd.

Friends for Africa realiseerde i.s.m. Bob Lohr een extra verdieping op kinderdagverblijf

FfA realiseerde samen met contactpersoon Bob Lohr dat er een extra verdieping gebouwd werd bovenop dit kinderdagverblijf. Het dagverblijf ligt midden in de bekende township Khayelitsha in Kaapstad. De opvang van kinderen stelt de (vaak alleenstaande) moeders in staat om te gaan werken en zo hun brood te verdienen. De opvang van kinderen wordt zo goedkoop mogelijk aangeboden. Door de extra ruimte voldeed de opvang aan de landelijke eisen en kregen ze recht op overheidssubsidie. Dit geld kan goed gebruikt worden om de kinderen dagelijks een warme maaltijd te geven!