Onze insteek

Friends for Africa zet zich in voor Zuid-Afrikaanse kinderen in kansarme situaties. We willen bijdragen aan een gelukkige jeugd voor deze kinderen en hun kansen bieden zichzelf te ontwikkelen. Wij geloven dat de toekomst van Zuid-Afrika in de handen van deze kinderen ligt.

Achtergrond

De kinderen die we met onze hulp bereiken zijn vaak weeskinderen of kinderen die in de steek gelaten zijn. Door het AIDS probleem in Zuid-Afrika is deze groep  helaas erg groot. In 2011 schatte Statistics South Africa, de officiële statistiekendienst van Zuid-Afrika, de groep kinderen die wees waren geworden door AIDS op iets meer dan 2 miljoen maar liefst. Daarbij werd geschat dat 16.6 % van de bevolking tussen de 15 en 49 jaar HIV positief was. Onder vrouwen is dit percentage zelfs 19.4%. Een afname in het aantal weeskinderen is de komende tijd dan ook niet te verwachten.

Een stabiel thuis

We  realiseren ons dat het opvangen van kinderen in weeshuizen geen structurele oplossing is. Het is echter wel de eerste en voornaamste hulp waar deze kinderen behoefte aan hebben. En dus proberen we daar een bijdrage aan te leveren. Het houdt echter niet op bij een dak boven het hoofd. Kinderen hebben veiligheid, kleding, voeding, gezondheidszorg en educatie nodig. Maar bovenal mensen om hen heen waarvan ze warmte en liefde kunnen verwachten. Dit alles samen biedt de basis voor een succesvol en gelukkig leven.

Nog beter is het als kinderen bij hun eigen familie kunnen opgroeien, in hun eigen buurt. Ook daar proberen we in te ondersteunen. Door middel van educatieve projecten in de townships en op scholen, en door het organiseren van buitenschoolse activiteiten geven we kinderen net dat beetje extra mee. Spelenderwijs proberen we taboes rondom situaties van huiselijk geweld, AIDS en seksuele voorlichting te doorbreken.

Dit bieden we

Friends for Africa biedt kleinschalige, doeltreffende hulp, daar waar deze hard nodig is. De jeugd heeft de toekomst, maar alleen als we eerst in deze jeugd investeren.
Laten we de handen in elkaar slaan en deze mensen helpen!