Sponsoren

De initiatieven van Friends for Africa kunnen niet bestaan zonder de nodige sponsoring en donaties. Wij doen dan ook een beroep op uw steun. Voor een gering bedrag mag u zich al vriend van onze stichting noemen! Ook krijgt u een eervolle vermelding op onze site.

Wilt u ons (zakelijk) sponsoren neem dan contact op met ons voor de mogelijkheden hiervoor.

Friends for Africa heeft ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Friends for Africa de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt. Dit levert verschillende fiscale voordleen op voor u als sponsor. Voor meer informatie over schenkingen aan organisaties met een ANBI status klik hier.