Donateur

Friends for Africa ontvangt geen overheidssteun en is voor de projecten volledig afhankelijk van sponsoring en particuliere donaties. Help ons mee weeskinderen in Zuid-Afrika een betere toekomst te geven en geef een vast bedrag per maand of per jaar. Met deze inkomsten kan Friends for Africa de continuïteit van de projecten garanderen.

Friends for Africa heeft ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Friends for Africa de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt. Dit levert verschillende fiscale voordleen op voor u als sponsor. Voor meer informatie over schenkingen aan organisaties met een ANBI status klik hier.

Naam: Stichting Friends for Africa
RSIN: 8148.90.714
KvK: 12059134
Postadres: Heideweg 13, 6097 BT HEEL
Mailadres:  info@friendsforafrica.nl


Doelstelling:

Friends for Africa zet zich in voor Zuid-Afrikaanse kinderen in kansarme situaties. We willen bijdragen aan een gelukkige jeugd voor deze kinderen en hun kansen bieden zichzelf te ontwikkelen. Wij geloven dat de toekomst van Zuid-Afrika in de handen van deze kinderen ligt.
De kinderen die we met onze hulp bereiken zijn vaak weeskinderen of kinderen die in de steek gelaten zijn. Door het AIDS probleem in Zuid-Afrika is deze groep helaas erg groot. In 2011 schatte Statistics South Africa, de officiële statistiekendienst van Zuid-Afrika, de groep kinderen die wees waren geworden door AIDS op iets meer dan 2 miljoen maar liefst. Daarbij werd geschat dat 16.6 % van de bevolking tussen de 15 en 49 jaar HIV positief was. Onder vrouwen is dit percentage zelfs 19.4%. Een afname in het aantal weeskinderen is de komende tijd dan ook niet te verwachten.
Friends for Africa biedt kleinschalige, doeltreffende hulp, daar waar deze hard nodig is. De jeugd heeft de toekomst, maar alleen als we eerst in deze jeugd investeren.

Beleidsplan:

Elk jaar maakt de stichting Friends for Africa een actieplan, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor het komende jaar wordt vastgelegd. Het actieplan voor 2024 vindt u hier.

Bestuurssamenstelling:    

In 2024 wordt het bestuur gevormd door:
  
Kim van der Heulvoorzitter
Gerard van der Heulsecretaris, penningmeester
Monique Valkbestuurslid, fondsenwerving


Beloningsbeleid:

Vanaf het begin is de stichting Friends for Africa een vrijwilligersorganisatie. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Overheadkosten worden tot een minimum beperkt.

Jaarverslag:

Elk jaar stelt het bestuur een jaarverslag op over de activeiteiten van het afgelopen jaar. Deze wordt ook in de periodieke nieuwsbrief vermeld. Het jaarverslag over 2023 vindt u hier

Jaarrekening:

Elk jaar wordt onder verantwoording van het bestuur een jaarrekening opgesteld. De jaarrekening 2023 vindt u hier.