Vrijwilliger

Onze stichting zou niet kunnen bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Wilt u in plaats van geld liever tijd doneren, ook dat kan. Misschien bent u bereid om namens Friends for Africa potentiële sponsoren te benaderen. Of wilt u hebben om drie maal per jaar onze nieuwsbrief rondt te brengen bij diverse adressen in de gemeente Maasgouw. Ook kunt u natuurlijk zelf een benefietactiviteit organiseren om geld in te zamelen voor onze stichting.

U ziet: voor iedere vrijwilliger is wel een passend karweitje. Interesse? Neem contact met ons op. Wij zijn blij met elke hulp.