Historie

Friends for Africa is opgericht in 2005. Enkele hoogtepunten willen wij graag met u delen.

2019
Juni
Nieuwsbrief 30 wordt uitgegeven.
2017
16 september
Friends for Africa bestaat 10 jaar als stichting! Wat een mijlpaal. Gezamenlijk haalden we reeds ruim € 140.000 op, en daar mogen we met recht trots op zijn.
2015
September
Na lang wikken en wegen besluit het bestuur om de activiteiten van Friends for Africa op een lager pitje te zetten. Dit betreft met name de fondswervings activiteiten die we in Nederland uitvoeren. De stichting is door de jaren heen gegroeid en gegroeid, maar hierdoor ook steeds bewerkelijker geworden. Daarom hebben we gekozen de stichting de komende jaren in een afgeslankte vorm voort te zetten. Concreet houdt dit in dat de werkzaamheden van de activiteitencommissie en de pr-commissie beëindigd zijn. In Zuid-Afrika gaat ons werk echter gewoon door, dus blijf ons vooral een warm hart toe dragen...
2014
December
Na 3 jaar trouwe dienst nemen we afscheid van Annelies Swarts als penningmeester. Gerard van der Heul gaat deze taak combineren met de taak van secretaris. Vanaf nu bestaat het bestuur uit 3 personen.
November
Onze website is weer helemaal up-to-date. Nemen jullie een kijkje?
November
Friends for Africa organiseert voor de vierde keer de kerstkaartenactie, met een prachtig resultaat van € 1.638,59!
19 April
Friends for Africa organiseert haar zevende benefietavond. Opbrengst: € 3.382,99.
Februari
Lancering van de nieuwe Friends for Africa website
2013
December
Nieuwsbrief 20 wordt uitgegeven.
Augustus
Voorzitter Kim en haar vriend Peter bezoeken de projecten van Friends for Africa. Lees meer hierover in de reisverslagen.
28 Mei
Friends for Africa organiseert haar vijfde benefietavond. Opbrengst: € 4.855,56.
Januari
Friends for Africa krijgt haar eigen logo, ontworpen door Iris Beckers.
2011
December
Na ruim 5 jaar trouwe dienst nemen we afscheid van Sandra Maessen als penningmeester. Tegelijkertijd verwelkomen we 2 nieuwe bestuursleden bij onze organisatie: Annelies Swarts en Monique Valk.
Oktober
Friends for Africa organiseert voor de eerste keer de kerstkaartenactie. Opbrengst: € 625,20.
2010
Januari
Friends for Africa is gekozen als project voor de beroemde boekenbeurs ‘Boeken Steunen Mensen’. Na afloop mogen we een cheque van maar liefst € 18.000 in ontvangst nemen.
2009
Oktober
Voorzitter Kim bezoekt de projecten van Friends for Africa. Lees meer hierover in de reisverslagen.
Augustus
Alweer de tiende Nieuwsbrief komt uit!
2008
Oktober
Er wordt een activiteitencommissie gevormd, als ondersteuning voor het organiseren van inzamelingsacties voor Friends for Africa.
Juni
Friends for Africa organiseert haar eerste benefietavond. Opbrengst: € 1.600,00.
2007
Juli
Voorzitter Kim en secretaris Gerard bezoeken de projecten van Friends for Africa.
2006
16 September
Friends for Africa wordt bij de notaris officieel ingeschreven als stichting, met het 3-koppige bestuur Kim van der Heul (voorzitter), Sandra Maessen (penningmeester) en Gerard van der Heul (secretaris).
April
Friends for Africa wordt door de leerlingenraad van Scholengemeenschap Sint Ursula gekozen als een van de projecten voor de vastenactie.
2005
December
Nieuwsbrief 1 ziet het daglicht.
Augustus
Kim bezoekt voor de eerste keer Zuid-Afrika en start bij thuiskomst een inzamelingsactie voor het project Janai Children’s Home onder de naam Friends for Africa.
2004