iKhaya Likababa

iKhaya Likababa is een opvanghuis in de provincie Kwazulu Natal voor weeskinderen en kinderen die in de steek gelaten zijn. Veel van deze kinderen zijn besmet met HIV/Aids. Hier vinden de kinderen een thuis met veel liefde, warmte en gevoel. Het gezinsleven, de veilige omgeving, de ontwikkelingskansen, uitstekende medische zorg en persoonlijke aandacht van professionals en vrijwilligers zorgen ervoor dat de kinderen opbloeien. Belangrijk is dat de kinderen genieten, plezier hebben en hun lach kunnen laten klinken.

De grondleggers van dit kindertehuis zijn Sean en Mel Grant, een echtpaar met een groot hart en de passie verandering te brengen in het leven van alleen gelaten kinderen zonder toekomstperspectief. Het eerste kindje werd in december 2007 opgenomen in het gezin Grant. Bij baby nummer 4 realiseerde het echtpaar zich dat een meer professionele aanpak noodzakelijk was, om de toekomst van hun eigen gezin en dat van het kindertehuis zeker te stellen. De eerste medewerker werd aangenomen, het begin van het professionele en bloeiende kindertehuis dat iKhaya Likaba nu is.

De kinderen die bij iKhaya Likababa komen zijn meestal tussen 0 en 3 jaar. De verzorging van de kinderen en hulp bij het schoonmaken wordt verzorgd door zg. huismoeders. De huismoeders worden in deze functie geschoold. Deze vrouwen krijgen door deze functie een belangrijk levensdoel en een inkomen wat hun autonomie en kansen op eigen ontwikkeling aanzienlijk vergroot. Ze doen dit in teamverband met anderen en zorgen tezamen voor een rijke voedingsbodem waarin educatie, persoonlijke ontwikkeling, medische zorg en zorg voor het dagelijks reilen en zeilen zo goed mogelijk gewaarborgd zijn. De (meeste) huismoeders zijn Zulu, en dat zijn de (meeste) kinderen ook. Zo worden ze dus ook binnen hun eigen culturele waarden opgevoed en vervreemden ze niet van hun eigen achtergrond.

Vanuit iKhaya Likababa wordt in eerste instantie geprobeerd de kinderen terug te plaatsen bij eigen familie. Als dit niet mogelijk is wordt geprobeerd een adoptiegezin voor de kinderen te vinden. Helaas lukt het niet om voor alle kinderen een gezin te vinden. Deze kinderen worden in dat geval in een soort ‘doorgroei-huizen’ op het terrein van iKhaya opgevangen. Zo blijven ze binnen de zelfde gemeenschap, houden ze dezelfde huismoeders en blijven ze dichtbij hun ‘broertjes en zusjes’. Uiteraard gaat ook dan de goede medische zorg en opleiding door. Goed onderwijs vergroot de ontwikkeling van deze kinderen en hun kansen voor de toekomst aanzienlijk. Hierdoor krijgen ook deze kinderen alle handvaten mee om een succesvol en gelukkig leven te leiden.

 

Sinds de start van Ikhaya Likababa in 2007 zijn tientallen baby’s en peuters opgevangen en is gemiddeld elke maand voor één baby een adoptiegezin gevonden.

 

Friends for Africa voor Ikhaya Likababa

FfA sloot iKhaya Likababa begin 2009 in haar armen en heeft sinds die tijd al op veel manieren steun geboden. In nauw overleg met het kindertehuis wordt besproken waar behoefte aan is. De eerste aanschaf van FfA voor iKhaya Likababa was een auto, om met de baby’s op doktersbezoek te gaan en boodschappen te doen. In 2010 heeft FfA een grote financiële bijdrage geleverd voor de bouw van een nieuw kindertehuis. Na een aantal vervelende inbraken heeft FfA er in 2011 voor gezorgd dat het kindertehuis kon worden beveiligd.

Sinds 2012 levert FfA op regelmatige basis een relevante bijdrage aan de kosten van de salarissen van de huismoeders.

Daarnaast dragen we jaarlijks bij aan de kosten voor schoolgeld van de kinderen, wat een behoorlijke kostenpost voor de organisatie vormt.

Meer weten?