Destiny House

Destiny House is opgericht in 2008 en gelegen in Mtubatuba, Zuid-Afrika. Destiny's House biedt een (t)huis aan 24 kinderen die op enige wijze niet in hun ouderlijk huis kunnen opgroeien. Deze kinderen vinden hier een veilige plek waar ze verzorgd worden en waar ze gevolgd en gestimuleerd worden in hun opvoeding met het doel om weer terug te keren bij hun eigen komaf of elders hun levensweg te vervolgen.

Destiny's House leeft vanuit een christelijke grondslag. Het is de missie van Destiny House: “Om kwetsbare, ouderloze kinderen welkom te heten in een liefdevolle en veilige gezinsomgeving waar ze onvoorwaardelijke liefde ontvangen, spiritueel leiderschap, kwaliteitsonderwijs, zorg en verzorging, waar al hun fysieke behoeften worden vervuld en waar ze zullen worden voorbereid om opnieuw te integreren in de gemeenschap. Wij streven ernaar samen te werken met de overheid, het bedrijfsleven en de kerk, om zo te zorgen voor holistische zorg voor kinderen.”

Dit doet Destiny House volgens de volgende visie:

     `       december_2018.JPG

Alle kinderen in staat te stellen om te kunnen zeggen:

  • I belong – Ik behoor in een liefdevolle familie
  • I believe – Ik geloof dat ik hier ben met een doel
  • I will become – Ik zal een leider in mijn land worden

Friends for Africa voor Destiny House

Sinds de start in 2008 heeft Destiny House zich enorm ontwikkeld, tot een professionele organisatie die op meerdere vlakken bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen maar ook van de bredere lokale gemeenschap. Zo is er in 2014-2015 op grond van de lokale kerk, Grace Community Church, een nieuw onderkomen gebouwd voor hun kinderen. Zo kunnen er meer kinderen op een veilige verantwoorde manier opgevangen worden. Friends for Africa heeft hier financieel aan bijgedragen.

In 2016 opende Destiny House een eigen pré-school (kinderdagverblijf), ook kinderen uit de omgeving zijn hier welkom. Ook hier droeg Friends for AFrica aan bij.

In 2019 werd tenslotte een uitbreiding met kleinere woonunits gerealiseerd. Dit is om (met name de oudere) kinderen in een kleinschalige gezinssituatie te kunnen laten opgroeien. Wederom droeg Friends for AFrica bij.

Tevens dragen we al enkele jaren bij aan het schoolgeld van de kinderen.

Meer weten?

  • Dit filmpje laat zien waar Destiny House voor staat
  • Breng een bezoek aan de website van Destiny House