Subsidie Triodos Foundation voor de uitbreiding van de kleuterschool bij Destiny House

Op 7 december 2021 ontving Stichting Friends for Africa het prachtige bericht dat Triodos Foundation een bedrag van maar liefst € 7.000 toekende voor de uitbreiding van de pré-school voor Destiny House. Samen met eerdere donaties kan de bouw hiermee afgerond worden. Dankjewel Triodos Foundation voor dit prachtige bedrag!

Met de aanbouw kan Destiny House jaarlijks 24 kinderen extra opvangen. En het feit dat er een wachtlijst is voor deze plekken getuigt van een duidelijke vraag. Meer dan 3,2 miljoen Zuid-Afrikaanse 0-5-jarigen (van de in totaal 6,5 miljoen) hebben echter geen toegang tot enige vorm van vroege ontwikkeling. Bijna 90% van deze kinderen komt uit de armste 20% van de bevolking, wat aangeeft dat ongelijkheden in de toegang tot onderwijs in het verleden nog steeds een kritieke uitdaging vormen. Bovendien wordt de kloof tussen de armste kinderen in Zuid-Afrika en de rest van het land steeds groter – deze situatie is helaas hetzelfde in veel andere landen in de wereld. Kinderen uit armere en gemarginaliseerde gezinnen worden daardoor duidelijk benadeeld: als ze op vijfjarige leeftijd naar school gaan, hebben ze een beperkte woordenschat en een beperkt leervermogen. De gevolgen hiervan kunnen helaas een leven lang meegaan.

Het doel is dat de bouw in kwartaal 1 van 2022 volledig gereed zal zijn. Vanaf dan zouden er 70 kinderen opgevangen kunnen worden in  totaal 4 klaslokalen van de pré-school. (In de huidige maximale bezetting zijn dat max. 46 kinderen in 2 klaslokalen.)