Uitbreiding kleuteronderwijs Destiny House

Sinds 2016 heeft Destiny House een eigen pré-school; een kleuterschool voor kinderen van 3-5 jaar. Deze pré-school is voor de eigen kinderen van Destiny House, maar is ook toegankelijk voor de kinderen uit de buurt. En dat is een goede zaak: Tegen de tijd dat een kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, is 90% van zijn hersenen al ontwikkeld – wat betekent dat de overgang van de geboorte naar school de belangrijkste tijd van hun leven is.  Meer dan 3,2 miljoen van Zuid-Afrika’s 0-5-jarigen (uit de totale 6,5 miljoen) heeft nog steeds geen toegang tot enige vorm van Early Childhood Development. Bijna 90% van deze kinderen komen uit de armste 20% van de bevolking, wat aangeeft dat eerdere ongelijkheden in toegang tot educatie nog steeds een kritische uitdaging blijft. Daarom zijn wij samen met Destiny House bezig met inzamelen van geld voor de bouw van de nieuwe klaslokalen en voor het bekostigen van een extra onderwijzer(es). Zodra de klaslokalen klaar zijn zullen hier in totaal 70 kinderen per jaar hoog-kwalitatieve pré school education ontvangen.