Destiny House gestart met bouw extra woonunits

Destiny House is begonnen met het bouwen van 2 kleinere woonunits, zogenaamde family units. Hier kunnen 6-8 kinderen per huis wonen, met een vaste huismoeder of liefst zelfs een echtpaar dat voor hun zorgt. Dit opgroeien in een kleinschaligere gezinssituatie zal zeker voor de kinderen die niet met hun eigen gezin herenigd kunnen worden, of bij een adoptiegezin ondergebracht, voordelig zijn voor hun ontwikkeling. De totale kosten van de beiden huizen bedragen R940.000 (circa € 60.000).

Friends for Africa steunt de bouw financieel. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw van maar liefst € 750.

In december startte de voorbereidende werkzaamheden. Sindsdien vordert de bouw razendsnel.

Op bijgaande foto, daterend van 19 maart (slechts 6 weken na start van de bouw) zitten reeds de daken er op.