Destiny House preschool is van start!

Begin 2016 heeft Destiny House aanvullend aan het weeshuis een ‘preschool’ geopend, vergelijkbaar met de crèche in Nederland. De preschool is zowel toegankelijk voor de kinderen van Destiny House als voor de gemeenschap eromheen. Zo krijgen de kinderen al op een jonge belangrijke leeftijd toegang tot eerste onderwijs. Ook is er zo betrouwbare opvang wanneer de ouders naar het werk gaan én leren de kinderen sociale omgang met andere kinderen én andere gezinnen.  Het is bewezen dat de basis die voor 5 jaar reeds gelegd wordt een belangrijke indicator is voor een succesvol leven op latere leeftijd. Inmiddels zitten er reeds 33 kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar.

De huidige preschool is tijdelijk gevestigd in de naastgelegen basisschool, maar de bedoeling is dat er een (eenvoudig) eigen gebouwtje gerealiseerd wordt voor de preschool. Hier zullen dan twee klaslokalen komen voor de leeftijd 3-4 en 4-5 jaar. Er moet ruimte zijn voor 40 kinderen. De totale kosten voor de realisatie zijn ongeveer 400.000 Zuid-Afrikaanse rand, zo`n € 25.000.

Friends for Africa heeft een donatie van € 1500 gedaan voor de bouw. Destiny House is zelf actief bij andere donateurs en sponsoren aan het werven voor bijdrages. Ze hopen het totale bedrag snel bij elkaar te hebben, zodat de bouw van start kan gaan.